Hoolekogu

     
Esindamine Nimi E-Post
I kooliastme esindaja Janne Rau hoolekogu@oru.edu.ee
II kooliastme esindaja Kerda Ledis hoolekogu@oru.edu.ee
III kooliastme esindaja Kristian Sool hoolekogu@oru.edu.ee
Kooli toetavate organisatsioonide esindaja Elle Ljubomirov hoolekogu@oru.edu.ee
Vilistlaste esindaja Janela Palmiste hoolekogu@oru.edu.ee
Õppenõukogu esindaja Aive Nõupuu aive.noupuu@oru.edu.ee
Kooli pidaja esindaja Renek Loorens hoolekogu@oru.edu.ee
Õpilasesinduse esindaja Liisa Lints liisa.lints@oru.edu.ee
Lastevanemate esindaja Pirgit Saar hoolekogu@oru.edu.ee

Hoolekogu protokollidega saab tutvuda kooli kantseleis.
Ettepanekuid kooli hoolekogule saab teha  e-posti aadressil hoolekogu@oru.edu.ee
 
Avaleht Meie kool
Koolielu
Koolipere
Lapsevanemale
Dokumendid
Kontakt