KIK

Oru Kool on Keskonnainvesteeringute Keskuse üldhariduskoolidele mõeldud projektikonkursil osalenud mitmeid aastaid. 
2017 sept õppereis Põlvamaale, kus osaleti järgmistes loodusharidustundides:
Kiidjärve looduskeskuse looduharidusprogammis" See imeline sipelgariik".
Kiidjärve looduskeskuse loodusharidusprogrammis" Taevaskojad- looduse pühakoda".
Piusa koobaste külastuskeskuse loodusharidustunnis "Vääriselupaigad ja Devoni liivakivipaljandid Piusal".

17. - 18. mai 2018a toimus õppereis Saaremaale, kus osaleti järgmistes loodusharidustundides:
RMK loodusharidusprogramm "Sõrvemaa looduse võlu".
RMK loodusharidusprogramm "Loodusega koos" Audaku õpperajal
RMK loodusharidusprogramm "Planeet Maa- Siluri ajastu"

2019a suunaks Ida-Virumaa, kus osaleti järgmistes loodusharidustundides:
Alutaguse Matkaklubi loodusharidustund "Kivimid ja kivistised kaevandatud aladel" Eesti Kaevandusmuuseumi territooriumil ja aherainemäel. 
Alutaguse Matkaklubi loodusharidustund „ Looduskasutus kaitsealal ja selle ümbruses“. Toimus Kurtna järvestiku ümbruses.
Alutaguse Matkaklubi loodusharidusprogramm „Kaevandatud alade veed“. Toimus Aidu karjääris.

2020a suunaks olid Läänemaa võimalused.
2. septembri õppereisil külastati järgnevaid kohti:
1. - 3. klass osales Puhtu- Laelatu looduskaitsealal läbi viidavas Silma Õpikoja loodusharidustunnis, milles läbivaks teemaks "Sügis looduses".
Külastati Tuhu raba. Matsalu rahvuspargi külastuskeskust, kus vaadati püsinäitust ning tutvuti majaga. Külastati ka vaatetorni.
4. - 6. klass osales Tuhu rabas Silma Õpikoja läbi viidavas õppeprogrammis "Meie sood". Programmi käigus tutvuti soos valitsevate elutingimuste ja liikidega. Lapsed uurisid, millised taimed kasvavad madalsoos, siirdesoos ja rabas.
Külastati Puhtu- Laelatu looduskaitseala ning tutvuti sealse piirkonna eripäradega.
Külastati Matsalu rahvuspargi külastuskeskust, kus vaadati püsinäitust ning tutvuti majaga. Külastati ka vaatetorni.
7. - 9. klass osales Puhtus Silma Õpikoja läbi viidavas loodusharidustunnis, mis tutvustas Läänemere elustikku ja keskkonnaprobleeme.
Külastati Puhtu- Laelatu looduskaitseala ning tutvuti sealse piirkonna eripäradega.
Külastati Matsalu rahvuspargi külastuskeskust, kus vaadati püsinäitust ning tutvuti majaga. Külastati ka vaatetorni.

2021a suunaks oli Põhja- Eesti.
2. septembri õppereisil külastati järgnevaid kohti:
1. - 3. klass
Osalemine loodusharidustunnis „ Veetarga retk Kostivere karstialal, Jägala joal ja Linnamäe HEJ-s“. 
Tutvuti Kostivere karstiala, Jägala joa, Linnamäe HEJ-ga, keskendudes nende tähtsusele ning eripärale puhta vee ja selle tekke seisukohast, samuti tutvustati piirkonna loodust, nt vaadeldi ja külastati karstivorme, fossiilide välja ja maakera ajalugu. Õpiti ja korraldati veeringet. 
4. - 6. klass
11. 00- osalemine loodusharidustunnis „Pärlijõgi Lahemaal“ .
Programmi sisu: Saadi ülevaate seal elutsevatest liikidest, võõrliikidest ning erinevatest keskkonnaalastest ohtudest. Saadi teadmisi piirkonna geoloogilisest arengust. Viidi läbi uurimuslikke katseid (vee temperatuur, sügavus, läbipaistvus jms, pinnasevormide võrdlus). Räägiti ühest selle jõe kõige haruldasemast ja unikaalsemast elanikust ebapärlikarbist.
7. - 9. klass
Osalemine loodusharidustunnis „ Inimtegevuse, looduse ja pärandkultuuri vastasseis ning harmoonia“. 
Programmis oli Maardu järv, Maardu keemiatehas, Muuga (Uus) sadam, Maardu linn, Rootsi-Kallavere küla, Rebala muinsuskaitseala, Koljunuki sadam, Ülgase fosforiidikaevandus, Tallinna prügila, Pilpaküla (Maardu põhjakarjääride ala). Arutati nende kohtade inimtegevuse mõju loodusele ja pärandkultuurile. 

2022a õppereis Peipsi äärde.
1.- 3. klass
Programm: "Suur järv Peipsi".
Peipsi järve kaldal ja püsinäitusel „Peipsi järve elu tuba“ toimuv programm suunas õppijad märkama ja mõistma järve elustiku mitmekesisust, inimeste keskkonnahoidliku käitumise tähtsust ning pakku järve ääres ja näitusel viibimisest huvi tekitavaid elamusi. Peipsi järve tundma õppides arendatakse märkamis- ja eneseväljendusoskusi. Õuetegevustes uuriti muuhulgas rannaala (taimed, taimejäänused, limuste kojad jms) ja saadi binokli kasutamise kogemus (eluta ja elus loodus, linnud), näitusel sai otsa vaadata Peipsis elavatele kaladele – täpsemalt uuriti kuni 7 liiki, lisaks mitmeid muid aktiivtegevusi.
4. - 6. klass
Kauksi külastuskeskuse programm "Peipsi järve jälgedes".
Järv ja teda ümbritsev loodus jääajast kuni tänapäevani. Uuriti, milline on Peipsi järve elustik ja tema tervislik seisund. Kuidas tekkisid luited ja sealne taimkate? Vaadeldi omapäraseid rannamännikuid, Kauksi oja ning selle kaunist orgu.
7. -9. klass
Iisaku loodushariduskeskuse programm tutvustas Ida - Virumaa pinnareljeefi ja peamisi kooslusi. Programmis said õpilased üldisema ülevaate kuidas toimus pinnavormide ja reljeefi kujunemine Ida-Virumaal peale viimast jääaega ja kuidas mõjutab reljeef ning pinnase koostis erinevate koosluste tekkimist.
Teoreetiline osa toimus looduskeskuses ning eheda kogemuse saamiseks tutvuti mandriluidetega Alutaguse rahvuspargis.

2023a õppereis viib õpilased Pärnusse Pernova Looduskeskusesse. 
Avaleht Meie kool
Koolielu
Koolipere
Lapsevanemale
Dokumendid
Kontakt