Huviringid

Prioriteet:

 • Pakkuda võimalust laste vaba aja sisustamiseks ning hoida eemal halbadest mõjudest.

Põhimõte:

 • Laps on aktiivne ka väljaspool kooli.
 • Kõigil on tasuta võimalus pärast tunde osaleda huviringide töös
 • Õpilastel on vaba valik kooli poolt pakutavate huvitegevuste osas

Eesmärgid:

 • Enda tugevate külgede arendamine ja väljatoomine läbi huvitegevuse
 • Positiivsete emotsioonide loomine ja nende rõhutamine
 • Enese „mina” rahuldamine
 • Erinevate koostöövormide arendamine
 • „Spetsialisti” loomine kaasõpilaste silmis
 • Terviklikkuse saavutamine läbi erinevate tegevuste
 • Õppe- ja huvitegevuse eesmärkide ühildamine
 • Naudingu saamine oma tegevusest
 • Tunnustustarbe rahuldamine
 • Vastutustunde arendamine
 • Turvalisusetunde tagamine

Tegevused:

 • Esinemised
 • Näitused
 • Võistused
 • Rakendamine õppetöös
 • Suhtlemine
Kitarr
4.-9. klassi õpilastele.
Kitarriringis omandatakse teadmisi noodipildist ja mängutehnikast. Õppijal peab endal kaasas olema  kitarr.
Toimumise aeg kokkuleppel.
Juhendajad Ivar Malmet / Eneken Viitmaa
 
 
Kunstiring

Eesmärgiks on arendada õpilases loovust ning käelist tegevust. Tehakse keraamikat, dekoreeritakse taaskasutatavaid esemeid, maalitakse jne.
Ringi on oodatud 1. -9. klassi õpilased.
Toimumise aeg: esmaspäeval kell 14.30, teisipäeval kell 14.30.
Kolmapäeval 12.35 algusega 1. klassi õpilased.
Juhendaja Aive Nõupuu

Laskering
On suunatud 6. - 9. klassi õpilastele. Täpne aeg kokkuleppel juhendajaga.
Juhendaja Andres Kampmann.
Lastekoor

Sihtgrupp: 5. - 9. klass

Lastekoori on oodatud 5. - 9. klassi lauluhuvilised õpilased. Tunnis õpitakse                 1 - 3- häälseid  laule ning esinetakse erinevatel üritustel. 
Juhendaja: Eneken Viitmaa

Loov käsitöö
Erinevate käsitöötehnikatega (nagu heegeldamine; silmuskudumine; tikkimine; õmblemine; punumine; makramee; tuniis ja erinevad meisterdamised) tutvumine ning oma loovuse rakendamine läbi nende tehnikate. Suuresti paneme rõhku taaskasutamisele ja juurutame säästlikku mõtte- ja eluviisi.
Huviring toimub teisipäeval 7. ja 8. tunni ajal. Kestab 45 minutit.
7. tunni ajal 3- 5. klass
8. tunni ajal 6-9. klass
Maksimaalne osalejate arv grupis kuni 12 noort.
Juhendaja: Liilia Laas
Loovtööring
Loovtööringis toimub ettevalmistus loovtöö koostamiseks ja kaitsmiseks.
-Teeme tutvust teadustööga. Mis on teadus ja pseudoteadus? Kuidas eristada teaduslikke artikleid populaarteaduslikest? Milline on usaldusväärne allikas?
-Õpime infot otsima.
-Tutvume põhjalikult Oru Kooli loovtöö koostamise juhendiga.
-Õpime loovtööd nõuetekohaselt vormistama.
-Töötame selleks vajalike arvutiprogrammidega: MS Office, Excel, PP.
Toimub 1 kord nädalas, N 14.30-15.15
Suunatud 7.-8. klassi õpilastele, kes teevad loovtööd
Juhendaja: Heili Lukas
 
Mudilaskoor

Sihtgrupp: 2. - 4. klass

Tunnis õpitakse 1- ja 2- häälseid  laule ning esinetakse erinevatel üritustel. 

Juhendaja: Eneken Viitmaa

Näitering
Ringitegevuse eesmärgiks on tekitada ja toetada noore huvi teatritegemise vastu.
Ringitundides arendatakse loovust, empaatiavõimet, probleemide lahendamise oskust, esinemisjulgust, suhtlemis- ja koostööoskust. Õpitakse lavakõnet, improvisatsiooni, lavalist liikumist. Õpitakse tundma kogu teatritegemise protsessi (sh kostüümid, dekoratsioonid, korraldustöö).
Väljundiks on esinemine kooliüritustel, võimalusel ka lasteaias.
Toimumisaeg: kolmapäeviti kell 15.15- 16.30
Sihtgrupp: 5. - 7. klassi õpilased
Juhendajad: Eneken Viitmaa ja Liisa Lints
Plokkflöödiring

Plokkflöödi tunnis õpime mängima lihtsaid meloodiaid plokkflöödil ning arendame noodilugemisoskust.
Toimumise aeg: kokkuleppel
Grupi suurus: kuni 4 õpilast
Juhendaja: Eneken Viitmaa

Puutööring

PUUTÖÖRING
Valmistatakse ja viimistletakse puidust esemeid. Õpitakse kasutama erinevaid käsitööriistu ning elektrilisi töövahendeid.
Toimumise aeg:
2.-4. klass teisipäeval kell 14.30
5.-9. klass teisipäeval kell 15.15
Juhendaja Ülle Kübarsepp.

Solistid

Ringitundi on oodatud julged tüdrukud ja poisid 1.- 9. klassini, kes soovivad oma häält arendada ja aktustel üksi või mitmekesi esineda.
Toimumise aeg: kokkuleppel
Juhendaja: Eneken Viitmaa

Sportmängud

Tegevuse eesmärk on ettevalmistus koolispordi võistlusteks. Ülesanded: tekitada huvi liikumise vastu, õpetada meeskonnas tegutsemist, anda sportmängude tehnika algteadmisi ning positiivseid emotsioone.
Peatähelepanu pööratakse õige liikumis- ja pallikäsitsustehnika omandamisele.
Toimumise ajad: ringitunnid kestavad kuni kaks tundi. Iga õpilane jälgib oma bussile minemise aega, teavitab sellest juhendajat.
Esmaspäev 5. - 6. klass alates kell 15:15
Teisipäev 3. - 4. klass alates kell 15:15
Kolmapäev 1. - 2. klass 6.tund
Neljapäev 7. - 9. klass alates kell 15:15
Reede 7. - 9. klass alates kell 14:15
Grupi maksimaalne osalejate arv 20 õpilast.
Juhendaja: Renno Silde

STEM huviring!

STEM-ringi eesmärgiks on loodus- ja tehnoloogiapädevuse ning loogilise mõtlemise ja loovuse arendamine.
Tutvume igapäevaste ainetega nagu õhk, vesi jne ning teeme katseid nendega seotud nähtuste uurimiseks. Konstrueerime erinevatest materjalidest ja kindla eesmärgiga torni või silla. Ehitame erinevaid energiavorme kasutavaid auto- ja lennukimudeleid. Tutvume robotitega, õpime neid programmeerima ja kindlaid missioone täitma. Lahendame erinevaid nuputamis- ja loogikaülesandeid.
Ringi lõpetame kevadel Rakett 69 saate sarnase võistlusega.
Ring toimub esmaspäeviti 6. ja 7. tunni ajal.
Ootame osalema 1.-3. klassi õpilasi, grupi suurus kuni 20 õpilast.
Juhndajad: Merlin Karm ja Margit Kiivit


Ukulele huviring

Tule ja õpi ukulelet mängima. Huviring toimub kolmapäeviti 7. tunni ajal. Pillid on koolis olemas. 
Juhendaja Ivar Malmet.

Avaleht Meie kool
Koolielu
Koolipere
Lapsevanemale
Dokumendid
Kontakt