Visioon

Oru Kool tegutseb 9-klassilise põhikoolina luues õpivõimaluse kõikidele piirkonna lastele erinevate riiklike õppekavade alusel.
Avaleht Meie kool
Koolielu
Koolipere
Lapsevanemale
Dokumendid
Kontakt